ราคาค่าบริการรายการราคา (บาท)
ตรวจปรึกษา และวางแผนการรักษา 300 – 500 บาท 
ขูดหินปูนขัดฟัน 900 – 2,000 บาท
Deep Clean รักษาโรคเหงือก2,500 – 3,000 บาท 
การทำความสะอาดฟันด้วย Air flow 1,000 บาท 
ถอนฟัน 1,000 – 2,000 บาท 
ถอนฟันคุด 1,500 – 5,000 บาท
อุดฟันสีเหมือนฟัน 900 – 2,800 บาท
รายการราคา
ดิจิตัล วีเนียร์ 14,000 – 15,000 บาท 
พอร์ชเลนวีเนียร์12,000 – 14,000 บาท 
อินเลย์ – ออนเลย์10,000 – 14,000 บาท 
อุดฟันสีเหมือนฟัน 900 – 2,800 บาท 
สะพานฟัน 10,000 – 20,000 บาท
ครอบฟัน 10,000 – 20,000 บาท /ราคาต่อซี่ 
ครอบฟันชั่วคราว1,000 – 2,000 บาท
ฟอกสีฟันแบบ Zoom Whitening10,000 บาท
ฟอกสีฟันแบบ Pola Whitening 5,000 บาท
ฟอกสีฟันที่บ้าน 5,000 บาท
รายการ ราคา
ฟันหน้า 8,000 – 9,000 บาท 
ฟันกรามน้อย9,500 – 12,000 บาท 
ฟันกรามใหญ่ 13,000 – 15,000 บาท
เดือยฟัน5,000 – 6,000 บาท 
ปลูกรากฟันเทียม55,000 – 75,000 บาท
รายการ ราคา
แบบโลหะรัดยาง (เปลี่ยนสียางทุกเดือน) 50,000 – 55,000 บาท 
เซรามิก90,000 – 95,000 บาท 
Damon85,000 – 90,000 บาท
จัดฟันด้านใน180,000 บาท 
จัดฟันแบบใส 80,000 – 180,000 บาท
รายการ ราคา 
ตรวจ/ปรึกษาเบื้องต้น300 บาท
X-Ray ฟิล์มเล็ก 300 บาท 
Panoramic X-Ray แบบพาโนรามา 950 บาท 
Cephalo กะโหลกศรีษะด้านข้าง 950 บาท
CT Scan/3D X-ray 4,500 บาท 
ค่าปลอดเชื้อเครื่องมือ 100 บาท