12

ทันตกรรมด้านการฟื้นฟูช่องปาก

ทันตกรรมด้านการฟื้นฟูสภาพช่องปาก หมายถึงกระบวนการรักษาทางทันตกรรมเพื่อฟื้นฟูสภาพช่องปากให้แก่คนไข้ โดยมุ่งเน้นการรักษาที่ ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงรอยยิ้ม ฟันและเหงือก การฟื้นฟูช่องปากควรได้รับการฟื้นฟูจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมฟื้นฟูช่องปากเท่านั้น ที่เด็นทัลดีไซน์ พัทยา เรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา เพราะสิ่งสำคัญของการฟื้นฟูช่องปากให้ประสบความสำเร็จ คือหน้าที่ของเรา ที่จะมอบรอยยิ้มที่สดใสให้แก่คนไข้  การฟื้นฟูช่องปากทั้งปากจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทันตแพทย์เฉพาะทาง เช่น ทันตแพทย์ประดิษฐ์ ทันตแพทย์ปริทันต์ ทันตแพทย์จัดฟัน และศัลยแพทย์ช่องปาก เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จะดีที่สุด ขั้นตอนการรักษาอาจแตกต่างกันไปสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย แต่เป้าหมายสูงสุดคือการได้รอยยิ้มที่สดใส ฟันที่แข็งแรง ใช้งานได้ดี และสวยงาม นี่คือเป้าหมายของเราตลอดกว่า 15 ปีที่ผ่านมา

ใครบ้างที่ควรได้รับการฟื้นฟูช่องปาก

  • การสูญเสียฟัน: หากคุณสูญเสียฟันไปเป็นจำนวนมากหรือไม่มีฟัน (ไม่มีฟันเลย) การฟื้นฟูทั้งปากสามารถทดแทนฟันที่หายไปด้วยรากฟันเทียม ฟันปลอม หรือการบูรณะที่เหมาะสมอื่นๆ
  • ปัญหาการสบฟันและปัญหาข้อต่อขากรรไกร: การฟื้นฟูทั้งปากสามารถแก้ปัญหาการสบฟันได้ เช่น ฟันสบ ฟันล่าง หรือฟันสบกัน รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อขมับและขากรรไกรล่าง
  • ความกังวลเกี่ยวกับความสวยงาม: หากคนไข้ไม่พึงพอใจกับรูปลักษณ์ของรอยยิ้มเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนสีของฟัน การวางแนวที่ไม่ถูกต้อง หรือแนวเหงือกที่ไม่สม่ำเสมอ การฟื้นฟูทั้งปากสามารถปรับปรุงความสวยงามของฟันและเหงือกของคนไข้ได้
  • ผู้ที่นอนกัดฟัน: การนอนกัดฟันถือเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะที่คนไข้หลับ ซึ่งจะเกิดความเสียหายกับฟันได้ และยังสร้างความรบกวนให้แก่ผู้ที่นอนร่วมห้องด้วย จึงควรได้รับการแก้ไขอย่างยิ่ง

การฟื้นฟูทั้งปากเป็นวิธีการที่ครอบคลุมโดยคำนึงถึงความต้องการทางทันตกรรมของคนไข้มากที่สุด 

ข้อดีของการฟื้นฟูช่องปากทั้งปาก 

  • ความสวยงามที่เพิ่มขึ้น: การฟื้นฟูทั้งปากสามารถเปลี่ยนรอยยิ้มของคนไข้ได้ เช่น การเปลี่ยนสีของฟัน แก้ไขแนวฟันที่ไม่ถูกต้อง ช่องว่าง และปัญหาด้านความงามอื่นๆ
  • สุขภาพช่องปากระยะยาว: ด้วยการรักษาปัญหาทางทันตกรรมพื้นฐานและการบูรณะฟันที่เสียหายหรือสูญเสียไป การฟื้นฟูช่องปากทั้งปากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากในระยะยาวให้ดีขึ้น
  • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น: การฟื้นฟูช่องปากสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้อย่างมาก และสามารถบรรเทาความเจ็บปวดหรือไม่สบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางช่องปาก ไม่ว่าจะเป็นการพูด การกิน และเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง

Case example 1:

Full mouth rehabilitation with ceramic crowns

full mouth rehabilitation b

Case example 2:

Full mouth rehabilitation with all ceramic crowns

full mouth rehabilitation c
full mouth rehabilitation d