ถอนฟันแท้ไปแล้ว ไม่มีฟันกราม สามารถจัดฟันได้ไหม

image 8

การถอนฟันแท้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการสบฟัน และจะทำให้การจัดฟันมีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานขึ้นค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงขึ้นและผลจากการจัดฟันจะไม่ดีเท่ากับการมีฟันแท้ 

image 9

หากจำเป็นต้องถอนฟันแท้ควรวางแผนในการรักษาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใส่ฟันปลอมหรือจัดฟัน และควรปรึกษาทันตแพทย์ทันทีไม่ควรปล่อยไว้นานจนเกิดผลกระทบดังกล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่ถอนฟันไปนานแล้วและเกิดฟันล้ม ฟันงอกยาว กึ่งกลางฟันเบี้ยว ต้องปรึกษาทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญซึ่งต้องใช้เทคนิคเฉพาะ ใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ ร่วมด้วย

image 10