ทำไมก่อนจัดฟันต้องวางแผนชีวิต 1-2 ปี อย่าเพิ่งจัดฟันถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้!!

image 48

การจัดฟันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงควรวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลาการรักษาได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากสาเหตุผู้รักษาหลายท่านจัดฟันแล้วอาจเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานใหม่จึงจำเป็นต้องย้ายเคสการรักษาซึ่งการย้ายเคสการรักษาจัดว่าเป็นปัญหาของทันตแพทย์ท่านใหม่ผู้ให้การรักษา ซึ่งบางกรณีอาจไม่มีเครื่องมือไว้รองรับการแก้ไขปัญหาหรือการจัดฟันต่อจากทันตแพทย์ท่านเดิมที่ให้การรักษาซึ่งส่วนใหญ่จะแนะนำวิธีการแก้ไขด้วยการจัดใหม่

การวางแผนชีวิตล่วงหน้าประมาณ 2-3 ปี ก่อนจัดฟันจะเกี่ยวเนื่องกับช่วงเวลาวัย 3 ช่วงด้วยกันคือ

image 49

ช่วงวัยแรก คือช่วงวัยเรียน ควรมีการวางแผนการจัดฟันเนิ่นๆ ขณะศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนจบการศึกษาในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าจำเป็นต้องย้ายที่อยู่อาศัยเนื่องจากการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

image 50

ช่วงวัยที่สอง คือช่วงวัยทำงานประกอบอาชีพ ควรมีการวางแผนการจัดฟันให้รัดกุมเพื่อให้การจัดฟันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในบางกรณีผู้จัดฟันต้องมีทันตแพทย์จัดฟันอยู่ใกล้ๆ เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดจากการย้ายที่อยู่อาศัยนานเกินไปเพราะปัจจัยเรื่องงานเป็นสำคัญ และในบางอาชีพต้องถอดเครื่องมือจัดฟันที่ได้จัดไปแล้วก่อนหน้าออกจากช่องปากก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เช่น อาชีพแอร์โฮสเตส อาชีพพิธีกร และผู้เตรียมเข้าสู่การประกวดนางงามเวทีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมและอาชีพที่ไม่สะดวกกับการมีเครื่องมือจัดฟันติดอยู่ภายในช่องปากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนจัดฟันล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะมีประสิทธิภาพ

image 51

ช่วงวัยที่สาม คือช่วงของการแต่งงานมีครอบครัว แน่นอนว่าคู่บ่าวสาวอาจไม่ต้องการให้มีเครื่องมือจัดฟันติดอยู่ภายในช่องปากขณะทำการถ่ายภาพแต่งงานต่างๆ และทำให้ภาพไม่พึงประสงค์นั้นอยู่กับคู่บ่าวสาวไปตลอดชีวิต ทางที่ดีควรวางแผนการจัดฟันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าสู่ช่วงของการแต่งงานมีครอบครัว หรือเปลี่ยนแผนการจัดฟันไปไว้หลังการแต่งงาน หรือใช้วิธีการจัดฟันแบบใส ก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน และผู้ประสงค์จะจัดฟันอย่าลืมคำนึงถึงความไม่สะดวกต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยในช่วงการตั้งครรภ์มีบุตรอาจทำให้การไปพบทันตแพทย์และเข้ารับการรักษากระบวนการจัดฟันเป็นอุปสรรคได้เช่นกัน

image 52

ดังนั้นผู้ประสงค์จะจัดฟันควรมีการวางแผนการจัดฟันล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ขณะอยู่ในระหว่างการจัดฟันยังไม่เสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและย่นระยะเวลาการรักษาได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ