ปวดแผลถอนฟันไม่หาย กระดูกเบ้าฟันอักเสบ

image

อาการปวดแผลถอนฟันอย่างรุนแรงหรืออาการปวดที่ยังไม่หายไปหลังการถอนฟันแท้ เรียกว่า กระดูกเบ้าฟันอักเสบ หรือ Dry Socket อาการกระดูกเบ้าฟันอักเสบ เป็นอาการปวดแผลถอนฟันอย่างรุนแรงในกรณีถอนฟันแท้รวมทั้งหลังจากผ่าฟันคุด โดยจะมีอาการปวดในวันที่ 3 หรือ 4 หลังจากถอนหรือผ่าฟันคุด

image 1

โดยปกติแผลถอนฟันจะหายได้เองเนื่องจากมีลิ่มเลือดเข้ามาปิดกระดูกและปลายประสาทที่อยู่ในแผลถอนฟัน อีกทั้งลิ่มเลือดเหล่านี้ยังช่วยให้เกิดการสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ทดแทนช่องว่างของฟันที่ถูกถอนไป อีกสาเหตุหนึ่งที่กระดูกเบ้าฟันอักเสบเนื่องจากการลิ่มเลือดที่ปกคลุมแผลสลายหลุดออกไป หรือไม่เกิดลิ่มเลือดขึ้นในระหว่างการหายของแผลถอนฟัน  เมื่อไม่มีลิ่มเลือดมาปกคลุมกระดูกและปลายประสาทที่อยู่ภายในเบ้าฟันที่ถูกถอนออกไปก็จะไม่มีอะไรไว้คอยป้องกัน จึงทำให้เกิดอาการปวดอย่างมากที่บริเวณแผลและอาจลุกลามไปยังเส้นประสาทบริเวณใบหน้าได้อีกด้วย

image 2

ผู้ป่วยโปรดพึงระวังการซื้อยาจากร้านขายยามารับประทานเองเพื่อบรรเทาอาการปวดดังกล่าว อาจไม่ได้ช่วยลดอาการปวดแต่อย่างใด สิ่งที่ควรปฏิบัติคือการกลับไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คปัญหาและรับการรักษาอาการปวดอย่างถูกวิธี